Linux-perusteet 2 pv

LINUX-PERUSTEET

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu Linux-peruskurssiksi, erityisesti RedHat-/CentOS-versioiden asennukseen, käyttöönottoon ja hallintaan. Kurssi perustuu asioiden käytännön harjoitteluun perusrutiinien hallitsemiksi erilaisissa käyttö- ja ylläpitotilanteissa.

Tarvittavat perustiedot:

Jonkin käyttöjärjestelmän perusteiden hallinta
Mielellään IP-tekniikan perusteiden tuntemista

Tärkeimmät aiheet:

 1. päivä
 • Linuxin asennus ja päivitys (RedHat/CentOS)
 • Linuxin rakenne
  • Kernel- ja käyttäjätila
 • Paketointi ja sen hallinta
  • RPM, DPKG
  • Pakettiasennusohjelmat
  • yum, APT
 • Tiedostojärjestelmä
  • Hakemistopuu
  • Virtuaalinen tiedostojärjestelmä
 • Harjoituksia
 1. päivä
 • Ohjelmat ja prosessit
  • Palvelinprosessien hallinta
 • Levyjen asennus ja hallinta
  • Osiointi ja alustus
  • Osioinnin liittäminen tiedostojärjestelmän
  • Tiedostojärjestelmän tarkistus ja korjaus
 • RAID
 • LVM
 • Käyttäjien ja ryhmien hallinta
 • Verkkopalvelut
 • Linux-palomuuri
 • Vianetsinnän tehotyökalut
 • Harjoituksia

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelijalla on perustiedot Linuxin asentamisesta tyypillisempiin asennusympäristöihin, tuntee käyttöjärjestelmän perusrakenteet, osaa käyttää itsenäisesti Linuxin hallintaominaisuuksia ja ylläpitotyökaluja sekä tuntee palvelimen verkko- ja tietoturva-asetukset.

Suositeltava jatkokoulutus:

Linux – vaativa hallinta

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA