Projektinhallinnan perusteita 2 pv

PROJEKTINHALLINNAN PERUSTEITA (ISO/IEC 21500 -periaatteilla)

Kesto:3 päivää

Kurssi antaa valmiudet projektiryhmässä työskentelyyn ja perusvalmiuksia erityisesti tietotekniikka- ja tietoliikenneprojektien ja muiden alan kehityshankkeiden hallintaan ja johtamiseen, tähdentää projektien taloudellista merkitystä sekä selventää projektinhallinnan käsitteiden merkitystä. Kurssi seuraa ISO/IEC 21500 -projektinhallinnan standardin periaatteita. Kurssi sisältää joukon käytännön harjoituksia.

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu projektihenkilöille, projektipäälliköiksi aikoville, suunnittelijoille, esimiehille sekä niille, jotka tarvitsevat tietoa hankkeiden projektinhallinnasta.
Suositeltavat perustiedot:

Tietoliikenteen perusteiden tuntemus suotavaa

Tärkeimmät aihealueet:

1. päivä

Projektinhallinnan peruskäsitteitä

 • Mikä on projekti?
 • Projektin tavoite
 • Termit ja määritelmät
 • Käsitteet

Projektinhallinan standardeista

 • SFS-ISO/IEC 21500
 • Muut standardit ja käytännöt

Projektin asettaminen

 • Asettamiskäsikirjan laatiminen

Kokonaisuuden hallinta

 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Muutosten hallinta
 • Projektivaiheen tai projektin lopettaminen

Sidosryhmien hallinta

Laajuuden hallinta

 • Laajuuden määrittely
 • Työn ositusrakenteen (WBS) määrittäminen
 • Tehtävien määrittely
 • Laajuuden ohjaus

Harjoituksia

2. päivä

Resurssien hallinta

 • Projektiryhmän perustaminen
 • Resurssien arviointi
 • Resurssien ohjaus
 • Projektiryhmän ohjaus

Aikataulujen hallinta

 • Tehtävien järjestyksen määrittely
 • Tehtävien keston arviointi
 • Aikataulun laatiminen

 Kustannusten hallinta

 • Kustannusten arviointi
 • Budjetin laatiminen

 Riskien käsittely

 Laatu

 • Laadun varmistaminen
 • Laadunvalvonta

Harjoituksia

3. päivä

Hankinnat

 • Hankintojen suunnittelu
 • Toimittajien valinta
 • Hankintojen hallinnointi

Viestintä

 • Tiedon välittäminen
 • Viestinnän ohjaus

Prosessit ja osa-alueet

Prosessiryhmät

 • Asettaminen
 • Toteuttaminen
 • Lopettaminen

Harjoituksia

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee projektinhallinnan peruskäsitteet, valmiudet johtaa pienimuotoisia projekteja, projektityöskentelyn perusmenetelmät, voi toimia projektiryhmän jäsenenä, omaa projektiajattelun ja riskien tunnistuksen sekä tuntee projektinhallinnan työkaluja.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Tietotekniikkainvestoinnit
 • Vaativat projektinhallintakoulutukset
 • Projektinhallinnan työvälinekoulutukset (esim. MS Project)

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA