Tietojärjestelmien dokumentointi 2 pv

TIETOJÄRJESTELMIEN DOKUMENTOINTI

Kesto: 2 päivää

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat koulutuksen jälkeen tietojärjestelmien dokumentoinnin perusteet, keskeiset standardit ja osaavat rajata dokumentoinnin vastaamaan organisaation tarpeita. Kurssilla tutustutaan tietojärjestelmän eri osien dokumentointiin ja työvälineisiin sekä dokumenttien esittämiseen, aineistoturvallisuuteen sekä ylläpitoon.

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu, tietojärjestelmien, verkonhallinnan ja verkon kunnossapidon dokumentoinnin parissa työskenteleville sekä dokumentointitekniikan tuntemusta tarvitseville.

Suositeltavat perustiedot:

 • Tietoliikenteen perusteet
 • Verkkokäyttöjärjestelmien perusteet
 • Lähiverkkotekniikka
 • IP-verkot 1 (TCP/IP)

Tärkeimmät aiheet ovat:

1. päivä

 • Dokumentoinnin tavoitteet
 • Dokumentoinnin hyödyt
 • Peruskäsitteitä
  • tiedonhankinta ja tietotyypit
  • tietojärjestelmä
  • media
 • Dokumentoinnin standardeista
 • Dokumentoitavat kohteet
  • palvelimet ja työasemat
  • oheislaitteet
  • verkkolaitteet
  • kaapelointi
  • palvelut
  • toiminta ja työprosessit
  • ohjelmistot jne.
  • paikkatiedon käyttö
 • Rajaaminen dokumentoinnissa
 • Harjoituksia

2. päivä

 • Laatujärjestelmät ja dokumentointi
 • Kuvausmenetelmät
  • fyysiset rakenteet
  • loogiset rakenteet
  • käsitemallit
 • Ohjelmistot
  • Visio
  • muita ohjelmistoja
 • Dokumenttien julkaiseminen
  • tulosteet (paperi)
  • sähköiset asiakirjat
  • www
 • Hyvän dokumentoinnin tunnusmerkkejä
 • Aineistoturvallisuus
 • Harjoituksia

Kurssin pääpaino on käytännön harjoituksissa. Tavoitteena on löytää asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaan oman dokumentoinnin kannalta käyttökelpoisia ratkaisuja sekä arvioida omia dokumentointihankkeita.

Tavoite:

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee dokumentoinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa järjestelmäympäristössään.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Tietojärjestelmien ylläpito
 • Dokumentointijärjestelmäkohtaiset koulutukset

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA