Tietojärjestelmien ylläpito 2 pv

TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITO

Kesto: 2 päivää

Ylläpito on toimintaa koko tietojärjestelmän elinkaaren ajan. Kurssin tavoitteena on teknis-taloudellisesta näkökulmasta paneutua tietojärjestelmien (verkot, tietokonelaitteet, ohjelmistot, palvelut) elinkaaren suurimman kustannuserän rakenteisiin, laatuun, ulkoistuksiin ja organisointiin.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu tietojärjestelmien, verkkopalveluiden ylläpidossa toimiville henkilöille sekä ylläpitopalveluiden toimittajille.

Suositeltavat perustiedot

 • Tietoliikenteen perusteet
 • Sovellustuntemus ja ohjelmointikokemus
 • Yleisemmät käyttöjärjestelmät

Tärkeimmät aiheet ovat

1. päivä

 • Ylläpito tietojärjestelmän elinkaaressa
 • Kustannusten arviointi
  • hankintakustannusten suhde ylläpitoon
  • mikä on ylläpitokustannus
 • Laatu ja ylläpito
 • Mitä otetaan ylläpidon piiriin?
  • ohjelmistoylläpito
  • palvelinylläpito
  • päätelaitteiden ylläpito
  • verkon ylläpito
  • palveluiden ylläpito
  • turvallisuuden ylläpito
 • Milloin harkita ylläpidon ulkoistusta
  • ulkoistustilanteet
  • mitä ulkoistaa
  • mitä ei ulkoisteta
 • Sertifioinnit
 • Harjoituksia

 2. päivä

 • Ylläpito palveluna
  • vastuut ja niiden rajaus
 • Dokumentointi
  • merkitys
  • laajuus ja rajaukset
 • Suuret muutostilanteet ja ylläpito
  • käyttöjärjestelmäpäivitykset
  • keskeisen sovellusalustan vaihtaminen
  • verkon uusiminen
  • palveluntarjoajan vaihtaminen
 • Ylläpitotöiden projektointi
  • yliheitot
  • uusien sovellusten hankinta ja käyttöönotto
 • Tietoturvallisuus ja ylläpito
 • Harjoituksia

Tavoite

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee ylläpidon kustannusrakennetta, organisointiperiaatteita ja osaa arvioida ulkoistuksen tarvetta sekä tunnistaa ylläpitoa tarvitsevat kohteet.

Suositeltava jatkokoulutus

 • Tietotekniikkainvestoinnit
 • Projektinhallinnan perusteet
 • Tietojärjestelmien dokumentointi

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA