Yritysten tietojärjestelmät 1 pv

YRITYSTEN TIETOJÄRJESTELMÄT, 1 pv

Kesto: 1 päivä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada kattavan yleiskuvan tämän päivän yritysten tietojärjestelmistä ja niiden kehityssuunnista sekä niiden rakenteista, palveluista, ylläpidosta ja tietojärjestelmien merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle.

Suositeltavat perustiedot:

 • Tietokoneajokorttitasoiset tiedot

Tärkeimmät aihealueet:

 • Tietojärjestelmien haasteita
  • rakenteellisia muutoksia
 • Yrityksen liiketoimintaprosessi
 • Yrityksen tietoresurssit
 • Yrityksen strategiahierarkia
 • Tietojärjestelmäarkkitehtuurit
 • Yrityksen tieto- ja tallennusjärjestelmät
  – rakenne yleisesti
  – DAS
  – NAS
  – SAN
  – iSCSI yms.
 • Käyttöjärjestelmät
 • Sovellukset
 • Sovellusvuokraus (ASP, IaaS, SaaS, PaaS)
 • Pilvipalvelut
  • pohdittavia seikkoja
 • Verkot
 • Palvelimet
  • palvelintyypit
  • ulkoistukset
 • Päätelaitteet
 • Varmistusjärjestelmät
 • Palvelut (sisäiset ja ulkoiset)
 • Tekniikan valinta ja elinkaari
 • Tietotekniikan investoinnit
 • Laatu ja toiminnan arviointi
 • Ylläpito ja sen merkitys
 • Turvallisuus

Tavoite:

Jakson jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet ymmärtää yrityksen tietojärjestelmien rakennetta, käyttömahdollisuuksia ja merkitystä yrityksen toiminnassa tuntea sen tärkeimmät sovellusalueet sekä tuntea aihealueen peruskäsitteet.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Palvelin-, sovellus- ja käyttöjärjestelmäkoulutus
 • Tietoliikenteen perusteet
 • Lähiverkkotekniikka
 • IP-verkot 1 (TCP/IP)

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA