Reititystekniikan perusteet 2 pv

REITITYSTEKNIIKAN PERUSTEET

Kesto: 2 päivää

Kurssi antaa valmiudet käsitellä reitittimiä ja niiden käyttöjärjestelmiä sekä tekemään itsenäisesti konfiguraatiomuutoksia, yksinkertaisia reitityksiä ja liittää reittimiä verkkoon. Ensimmäinen päivä on teoriapainotteinen ja toinen päivä on varattu pääasiassa käytännön harjoituksiin.

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu verkonhallinnan, asennuksen, ylläpidon ja verkon kunnossapidon parissa työskenteleville ja reititystekniikan perustuntemusta tarvitseville.

Suositeltavat perustiedot:

 • Tietoliikenteen perusteet
 • Lähiverkkotekniikka
 • IP-verkot 1 (TCP/IP)

Tärkeimmät aiheet ovat:

1. päivä

 • Reitittimen rakenne
  • liitännät
  • muistit
 • Käynnistysrutiinit (POST)
 • IOS-käyttöjärjestelmä
  • versiot ja nimeäminen
 • Konfigurointitavat
 • Käyttöliittymä (CLI)
  • komentotilat (user exec, privileged exec ja global configuration)
  • tilannekohtaiset avusteet
  • komentohistoria
  • tilakomennot (show xxxx)
 • Peruskonfigurointi
  • konfiguraation lataus
  • tunnistetietojen antaminen
   • IP-osoitteet
   • salasanat…
  • muutosten varmistaminen
  • asetusten tallennus
  • liitäntöjen konfigurointi
 • Harjoituksia
 • Reitittimen konfiguraatioiden hallinta
 • TFTP:n käyttö
 • Varmuuskopiot jne.

 2. päivä

 • CDP-protokolla
  • show cdp xxx
 • IP-osoitteet ja aliverkotus
  • osoitteiden rakenne
  • osoitteiden jakaminen
  • verkkomaski
  • klassinen aliverkotus
  • VLSM
 • Reitityksen perusteet
  • reitityksen edellytykset
  • reititystaulun sisältö
  • hallinnollinen etäisyys
  • kytkentäprosessi reitittimessä
  • staattinen ja dynaaminen reititys yleensä
 • Staattinen reititys
  • reitin konfigurointi
  • oletusreitti
 • Layer 3 -kytkin ja reititys
 • Reititysharjoituksia

Tavoite:

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee reitittimen rakenteen ja IOS-käyttöjärjestelmän peruskomennot, osaa tehdä pieniä konfiguraatiomuksia, varmistaa tiedostot, ladata uuden konfiguraation reitittimeen ja osaa rakentaa staattisen reitin.

Pääpaino kurssilla on käytännön harjoituksissa. Harjoituksissa käydään läpi Cisco IOS -käyttöjärjestelmän toiminta ja tutustutaan reitittimen rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen ja reitityksen perusteisiin.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Kytkintekniikan perusteet
 • IP-verkot 2 (IPv6)
 • Vaativammat reititinkurssit

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA