Yleiskaapeloinnin perusteet 2 pv

YLEISKAAPELOINNIN PERUSTEET

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu kaapelointi- ja lähiverkkoasentajille, verkkoasiantuntijoille sekä muille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat perustietoa EN 50173 -pohjaisista yleiskaapeloinnista. Kaapelointi on usein koko tietoliikenneverkon pitkäikäisin investointi, mikäli se on oikein tehty. Siksi onkin tärkeää, että suunnitteluun ja toteutukseen perehdytään huolella.

Tarvittavat perustiedot:

 • Tietoliikenteen perusteet
 • Lähiverkkotekniikka

Tärkeimmät aiheet:

 1. päivä
 • Sovellusten vaatimuksia yleisesti
 • Standardoinnin tilanne
  • yleiskaapelointistandardit
   • EN 50173-x
   • EN 50174-x
   • EN 50310
   • EN 50346
  • kategoriat: 3, 5, 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8.1 ja 8.2
  • luokat: D-FA, I ja II
 • Määräykset (M65) ja suositukset
 • Valokaapelit yleiskaapeloinnissa
  • monimuotokuidut
  • yksimuotokuidut
  • liittimet
   • liitintyypit
   • vaatimuksia
   • puhtaus ja kunto
  • kuitujen jatkaminen
  • päättäminen paneeliin
  • kaapelijatkokset
 • Parikaapelit
  • suojattu kaapelointi
  • suojaamaton kaapelointi
  • liittimet ja paneelit
 • Käytettävien materiaalien valinta
  • sisä- ja ulkokaapelit
  • liittimien valinta
  • paneelien ja jakamojen valinta
 • Maadoitukset ja potentiaalin tasaus
 • Kaapeloinnin suunnittelu
  • uloskäytävät ym. vastaavat tilat
  • erityisvaatimukset kaapeloinnille (MICE)
  • WLAN- ja muiden tekniikoiden huomioiminen
 1. päivä
 • Asennustekniikka
  • kaapelien ja liitimien käsittely
  • häiriöiden huomioiminen
 • Tyypilliset vikatilanteet
 • Mittaustekniikka
  • käytettävät laitteet
  • mittaustavan valinta
 • Kaapeloinnin mittaus ja mitattavat ominaisuudet
 • Vikasietoituusvaatimukset verkkoa suunniteltaessa
 • PoE ja yleiskaapelointi
 • Hyvän kaapeloinnin tunnusmerkit
 • Teletilat ja niiden vaatimukset
 • Kaapelointiasennukset
  • tarvikkeet
  • työkalut
  • kytkennät
  • mittaukset ja mittauspöytäkirja
  • mittaustulosten analysointi
 • Harjoitusten purku ja yhteenveto
 • Dokumentointi

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleiskaapeloinnin tekniset perusteet, kaapelien käsittelytavat, käytettävät työvälineet, asennustekniikat sekä mittausten suorittamisen ja tulosten analysoinnin.

Suositeltava jatkokoulutus:

Lähiverkkotekniikka

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA