Tietoturvallisuuden perusteet 2 pv

TIETOTURVALLISUUDEN PERUSTEET

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu tietoturvallisuustietoa tarvitseville henkilöille, joiden tulee työssään huomioida tietoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tietoturvallisuus on osa jokapäiväistä työskentelyä ja tietoturvallisuuden perusasioiden tuntemus on osa ammattitaitoa, joka kertoo paljon yrityksen osaamisesta ja yrityskulttuurista.

Suositeltavat perustiedot:

Tietokoneajokortin tasoiset tiedot

Tärkeimmät aihealueet:

1. päivä

 • Taustoja turvallisuudelle
 • Tietoturvallisuuden merkitys
 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
 • Lainsäädäntö ja määräykset
 • Tietoturvallisuuden osa-alueet
  • hallinnollinen ja organisatorinen turvallisuus
  • henkilöstöturvallisuus
  • fyysinen turvallisuus
   • kulunohjaus
   • toimitilat
  • tietoliikenteen turvallisuus
   • VPN
   • AAA
   • etätyö
   • mobiilit päätelaitteet
  • laitteistoturvallisuus
   • vikasietoisuus
   • luotettavuus

2. päivä

 • Tietoturvallisuuden osa-alueet jatkuu…
  • ohjelmistoturvallisuus
   • käyttöjärjestelmät
   • sovellukset
  • käytön turvallisuus
  • tietoaineistoturvallisuus
  • immateriaalioikeudet
  • tietosuoja
 • Yrityksen tietoturvapolitiikka
 • Internetin tietoturvallisuus
  • haittaohjelmat (virukset, madot jne.)
  • roskaposti, roskapuhelut
  • sähköinen identiteetti
  • palvelunestohyökkäykset (DoS, DDoS)
   • hyökkäysten tunnistaminen (IDS, IPS)
  • palomuurit
 • Tietoturvallisuusriskit ja vakuuttaminen
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tietoturvallisuuden peruskäsitteet, tietoturvallisuuden merkityksen, tunnistaa tietoturvallisuuden uhkia, osaa soveltaa tietoturvallisuutta omissa työtehtävissään. Kurssi antaa myös valmiuksia osallistua aktiivisesti tietoturvallisuuden edistämiseen organisaatiossa.

Suositeltava jatkokoulutus:

Tietoturvaa tietohallinnosta vastaaville

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA