Toimistotyön tietoturva 2 pv

TOIMISTOTYÖN TIETOTURVA

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka käsittelevät työssään luottamuksellista tietoa esim. toimistohenkilöstö, sihteerit, assistentit jne. Toimistohenkilöstö kohtaa tehtävissään tilanteita, jossa he tiedon suhteen ovat paljon vartijoina ja siksi heidän työskentelytavoillaan on suuri merkitys tietoturvallisuuden toteutumisessa. Heillä on tehtäviensä vuoksi myös erinomaiset mahdollisuudet aktiivisesti edistää organisaation tietoturvallisuutta. Kurssi antaa tietoa ja näkökulmia siihen, miten luottamuksellisen tiedon kanssa tulisi toimia työyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, mutta tietotekniikan tuntemus on eduksi.

Tärkeimmät aiheet:

1. päivä

 • Taustoja tehtäviin liittyviin tietoturvauhkiin
 • Tietoturvallisuuden merkitys
 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet
 • Lainsäädäntö ja tietoturvallisuus
 • Tietoturvallisuuden osa-alueet
  • hallinnollinen ja organisatorinen turvallisuus
  • henkilöstöturvallisuus
   • toimenkuvat
   • henkilötaustat
  • fyysinen turvallisuus
   • kulunohjaus
   • toimitilat
  • tietoliikenteen turvallisuus
   • etätyö
  • laitteistoturvallisuus
   • luotettavuus
  • ohjelmistoturvallisuus
  • käytön turvallisuus
  • immateriaalioikeudet
   • mitkä ovat tekijänoikeuden alaisia materiaaleja
  • tietosuoja
   • henkilötietojen käsittely

2. päivä

 • Tietoturvallisuuden osa-alueet jatkuu…
  • tietoaineistoturvallisuus
   • aineistojen luonti
   • käsittely
   • säilytys
   • hävittäminen
   • luottamuksellisen aineiston tunnistaminen
   • aineiston luokittelu
 • Sihteerin turvallinen työympäristö
 • Toiminta puhelimessa
 • Muiden opastaminen
  • Käytännön turvallisuus
  • kulunohjaus ja fyysinen turvallisuus
  • vierailijat
  • neuvottelutilat
  • työasemat
  • oma työympäristö
 • Matka- ja etätyö
  • tietovälineet (muistitikut, CD/DVD -levykkeet yms.)
  • tietotekniikka (tietokoneet ja oheislaitteet)
  • mobiilipäätelaitteet (kännykät, kannettavat tietokoneet jne.)
 • Internetin uhat
  • roskaposti
  • sähköinen identiteetti
  • madot ja virukset
  • sähköposti
 • Minä tietoturvallisuuden opastajana

Tavoite:

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee tietoturvallisuuden peruskäsitteet, erityisesti toimistotyössä ja sihteeritehtävissä tarvittavan tietoturvallisuuden merkityksen, tunnistaa tietoturvallisuuden uhkia, ja osaa soveltaa tietoturvallisuuteen liittyviä seikkoja omissa työtehtävissään. Kurssi antaa myös valmiuksia osallistua aktiivisesti tietoturvallisuuden edistämiseen ja opastamiseen muualla organisaatiossa.

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA