Lähiverkkotekniikkaa myyjille 2 pv

LÄHIVERKKOTEKNIIKKAA MYYJILLE

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu myyntihenkilöille, tuotepäälliköille, myyntipäälliköille ja muille ei teknisille henkilöille, jotka tarvitsevat teknistä tietoa ja myyntiargumentteja lähiverkkotekniikasta ja keinoja kertoa tekniikoista loppuasiakkaille.

Teknisiä perustietoja ei tarvita.

Tärkeimmät aiheet:

1. päivä

 • Lähiverkkojen merkitys yrityksen liiketoiminnassa
 • Johdatus lähiverkkoihin
 • Asiakkaan vaatimukset lähiverkkoa rakennettaessa
 • Lähiverkon peruskäsitteitä
  – verkko
  – toistin
  – kytkin (eri tyyppiset kytkimet)
  – reititin
  – palomuuri(eri tyyppiset palomuurit ja toteutukset)
 • Ethernet nopeusluokittain
 • Lähiverkon kaapelointi
 • Konehuoneet ja niiden vaatimuksia

2.päivä

 • Lähiverkon rakentamisen perusteet
  – pienyritys
  – keskisuuri yritys
  – suuryritys
 • WLAN lähiverkossa
 • LAN/WLAN toteutusesimerkkejä
 • Virtuaalinen lähiverkko – VLAN
 • Verkonhallinnan perusteita
 • Tietoturva lähiverkoissa
 • Lähiverkko palveluna
 • Lähiverkkojen kehityssuunnat

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet ymmärtää lähiverkkotekniikan käyttömahdollisuuksia ja tuntea sen tärkeimmät sovellusalueet sekä paremmat valmiudet keskustella teknisistä ratkaisuista asiakkaiden kanssa.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Tietotekniikan investoinnit
 • VoIP-tekniikkaa myyjille
 • Lähiverkkotekniikka
 • IP-verkot 1 (TCP/IP)

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tietoturvallisuuden peruskäsitteet, tietoturvallisuuden merkityksen, tunnistaa tietoturvallisuuden uhkia, osaa soveltaa tietoturvallisuutta omissa työtehtävissään. Kurssi antaa myös valmiuksia osallistua aktiivisesti tietoturvallisuuden edistämiseen organisaatiossa.

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA