IP-verkot 1 (TCP/IP) 2 pv

IP-verkot 1 (TCP/IP) 2 pv

Kesto: 2 päivää

Kurssi on tarkoitettu peruskurssiksi ennen reititin- ja kytkinkursseja sekä ennen IP-verkot 2 (IPv6) ja VoIP-tekniikkakursseja. Kurssi tarjoaa kattavan yleiskuvan IP-tekniikasta ja sen käytöstä nykyisissä verkkoympäristöissä.

Tarvittavat perustiedot:

 • Yritysten tietojärjestelmät
 • Tietoliikenteen perusteet
 • Lähiverkkotekniikka

Tärkeimmät aiheet:

1. päivä

 • TCP/IP – yleiskuvaus
 • IP-protokolla
 • IP ja Internet
 • Muut verkkoprotokollat
 • RFC-dokumentit
 • IP-osoite
  • osoitteen rakenne
  • osoiteluokat ja luokattomat osoitteet
  • aliverkotus
  • osoitteiden jakaminen
 • IP-reitityksen perustekniikat
 • IP-aliverkotus
  • verkkomaskit
  • VLSM ja CIDR
 • Harjoituksia

2. päivä

 • Kuljetusprotokollat
  • TCP, UDP
  • SCTP, DCCP
 • ARP ja ICMP
 • TCP/IP-sovellukset ja –palvelut
  • SMTP, SNMP, FTP, TFTP, Telnet jne.
 • IP-osoitteet
  • kiinteät osoitteet
  • automaattinen konfigurointi – DHCP
 • TCP/IP-nimipalvelu – DNS
 • NAT ja PAT
 • Johdanto IPv6-protokollaan
 • Harjoituksia

Tavoite

Kurssin jälkeen opiskelijalla on perustiedot IP-verkoista ja niiden rakenteesta sekä TCP/IP-protokollasta, sen sovelluksista sekä valmiudet soveltaa tietojaan IP-tekniikkaa hyödyntävissä sovelluksissa.

Suositeltava jatkokoulutus

 • IP-verkot 2 (IPv6)
 • Reititystekniikan perusteet

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA