SIP-protokolla multimediaratkaisuissa 2 pv

SIP-PROTOKOLLA MULTIMEDIARATKAISUISSA

Kesto: 2 pv

Kurssi on tarkoitettu käytännönläheiseksi johdatukseksi SIP-protokollan käyttöön IP-puhe- ja multimediaratkaisuissa. Se sopii tekniselle henkilöille ja myynnin tuelle sekä henkilöille, joiden tulee tuntea syvällisemmin SIP-protokollan käyttömahdollisuudet.

Tarvittavat perustiedot:

 • VoIP-tekniikan perusteet
 • IP-tekniikat 1 (TCP/IP)

Tärkeimmät sisällöt:

1. päivä

 • VoIP-palvelut ja SIP
 • SIP-standardien luku ja tulkinta
  – SIP-standardi (RFC 3261)
  – Backus-Naur Form ja SDP (RFC 2234 ja 2327)
  – kyselyt ja vasteet
 • Standardien laajennukset
 • SIP-palvelimen rakenne ja hallinta
  – rakenneosien vuorovaikutukset
  -tietokannan hallinta
  – tallennettavat tiedot
  – web-liitynnät
 • Merkinantoliikenne
  – H.323 vs. SIP
  – ISUP vs. SIP
 • RTP-liikenne
 • ENUM, E.164 ja DNS
 • Reititys, TRIP, UPnP

 2. päivä

 • SIP-puhelun toiminta
  – SIP-kyselyiden ja –vasteiden syvempi tarkastelu
 • Toimintaympäristön rakentaminen
  – SIP-palvelin
  – päätelaitteet
  – konfigurointi ja käyttäjien rekisteröinti
  – liikenteen analysointia
  – NAT
 • SIP-turvallisuus
  – merkinannon suojaus
  – demo hyökkäyksestä
  – demo VoIP-liikenteen salakuuntelusta

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee laajasti SIP-protokollan käyttömahdollisuudet, turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, SIP-sovelluksia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön sekä tuntee SIP-verkon perustoiminnan ja eroavaisuudet H.323-verkkoon.

Suositeltava jatkokoulutus:

 • Lähiverkkotekniikka
 • Reititystekniikan perusteet

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA