Tietotekniikkainvestoinnit 2 pv

TIETOTEKNIIKKAINVESTOINNIT

Kesto: 2 päivää

Kurssi antaa valmiudet erilaisten investointihankkeiden arviointiin tietohallinnon näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan erilaisten investointien ja investointivaihtoehtojen käsittelyä. Kurssilla painotetaan erityisesti seikkoja, jotka ovat tietotekniikkahankkeille tyypillisiä.

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu tietohallinnosta vastaaville, järjestelmävastaaville, suunnittelijoille, esimiehille sekä muille, jotka tarvitsevat tietoa hankkeiden kannattavuudesta.
Suositeltavat perustiedot:

Tietoliikenteen ja yritysten tietojärjestelmien perusteiden tuntemus suotavaa

Tärkeimmät aihealueet:

1. päivä

 • Yrityksen talousprosessi
 • Yrityksen investointiprosessi
 • Investointilaskennan taustaa
  • talouden trendejä
  • investointien merkitys yritykselle
 • Investointien ongelmat
 • Peruskäsitteet
  • perushankintakustannus
  • investointiajanjakso
  • jäännösarvo
  • laskentakorko
  • taloudellinen pitoaika
  • tekninen pitoaika jne.
 • Harjoituksia

2. päivä

 • Epävarmuustekijät
 • Investointien suunnittelu
 • Tietotekniikkainvestoinnit
  • tyypillistä tietotekniikkainvestoinneille
  • ostaa vai vuokrata
 • Investointien ylläpitokustannukset
 • Edullisuuteen vaikuttavat tekijät
 • TCO (Total Cost Ownership) ja DEA (Data Envelopment Analysis)
 • Laskentamenetelmät
  • takaisinmaksuaika
  • annuiteettimenetelmä
  • nykyarvomenetelmä
  • sisäisen korkokannan menetelmä
  • pääoman tuottoaste
  • säästöinvestoinnit
  • vaihtoehtolaskelmat
 • Harjoituksia

Tavoite:

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät investointilaskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä tietohallinnon taloudellisessa laskennassa samoin opiskelija oppii ymmärtämää investointien merkityksen organisaatioiden toiminnassa.

Suositeltava jatkokoulutus:

Projektinhallinnan perusteet

MUUTOKSET SISÄLLÖISSÄ MAHDOLLISIA