Räätälöidyt koulutukset

Räätälöity koulutus

Tuossa kurssissa on liikaa kaapelointia, liian vähän laitetekniikkaa, eikös tässä käsitelläkään IEC 61300 -standardia, ei meillä ole kaapeli-tv-verkkoa ja entä haittaohjelmien torjunta tai riskienhallinta?

Asiakkaan tarpeet ovat usein yksilöllisiä ja ongelmana on, että tarjottu koulutus ei kohdennu osaamistarpeisiin. Näitä tilanteita varten olemme usein sopineet asiakkaan kanssa materiaalin räätälöinnistä vastaamaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Toisinaan on tarve luoda kokonaan uutta materiaalia. Hyvin kohdennetusta materiaalista hyötyvät kurssilaiset sekä koulutuksen tilannut yritys. Räätälöinti tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan tarpeet on rock!